Nieuwsbrief nummer 7 augustus 2016

 

                           

NIEUWSBRIEF nummer 7 augustus 2016

De SMA- Noordenveld wil zijn achterban zo goed mogelijk informeren. Daarom maken wij regelmatig een nieuwsbrief met daarin onder andere een kort verslag van de laatste vergadering van de SMA.

 

 lees nieuwsbrief nr 7

 

Nieuwsbrief nummer 6 juni 2016

 

                           

NIEUWSBRIEF nummer 6, juni 2016

De SMA- Noordenveld wil zijn achterban zo goed mogelijk informeren. Daarom maken wij regelmatig een nieuwsbrief met daarin onder andere een kort verslag van de laatste vergadering van de SMA.

lees meer ...

 

 

Geslaagde bijeenkomst voor contactpersonen

 

Geslaagde bijeenkomst contactpersonen SMA Noordenveld

SMA Noordenveld kan terugkijken op een succesvolle bijeenkomst voor contactpersonen in ‘De Dobbe’ in Roden op 8 juni j.l.
Improvisatietheater Improsa verzorgde de avond. Aan de hand van korte sketches maakten de drie acteurs van Improsa op een doeltreffende en soms ludieke wijze duidelijk wat de doelstelling is van de SMA. Maar zij lieten ook zien dat de SMA de diverse doelgroepen nodig heeft om – indien nodig – de gemeente Noordenveld gevraagd en ongevraagd te adviseren in zaken die spelen in het Sociaal Domein binnen de gemeente.

Door denkbeeldige praktijksituaties te schetsen daagden zij zowel de leden van de SMA als het publiek uit hierop te reageren. Hier werd dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt.  Het geheel zorgde voor een levendige avond en werd afgesloten met een drankje.

In tegenstelling tot eerder vermeld zal de volgende bijeenkomst plaatsvinden in november en niet in oktober, dit in verband met de herfstvakantie. Nadere informatie volgt te zijner tijd op de website.

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 5, mei 2016

 

                           

NIEUWSBRIEF nummer 5 mei 2016

De SMA- Noordenveld wil zijn achterban zo goed mogelijk informeren. Daarom maken wij regelmatig een nieuwsbrief met daarin onder andere een kort verslag van de laatste vergadering van de SMA.

lees meer.....

 

 

Nieuwsbrief nummer 3, maart 2016

 

                           

NIEUWSBRIEF nr 3 2016

De SMA- Noordenveld wil zijn achterban zo goed mogelijk informeren. Daarom maken wij regelmatig een nieuwsbrief met daarin onder andere een kort verslag van de laatste vergadering van de SMA.

lees meer.......