Jaarverslag 2018 en Jaarwerkplan 2019

 

                        

Jaarverslag 2018 en Jaarwerkplan 2019

De SMA heeft een jaarverslag opgemaakt over het jaar 2017 Dit verslag kunt u hieronder lezen. 

Jaarverslag 2019

Daarnaast heeft SMA een jaarwerkplan opgesteld voor 2018. Dit werkplan kunt u hieronder lezen. 

Jaarwerkplan 2019