Agenda vergadering SMA september 2018

 

 

14 september 2018 is de eerstkomende vergadering van de SMA.
De geplande vergadering van 27 juli komt hiermee te vervallen.

 

U treft circa één week van tevoren de agenda aan op de website

 

 

 

 

 

 

Thema avond SMA voor de achterban

 

 

De eerstvolgende contactavond van de SMA Noordenveld voor haar achterban is vastgesteld op donderdagavond 18 oktober 2018 in hotel Langewold te Roden.

Het thema is: De samenhang wetgeving sociaal domein.

Een spreekster van Stimulansz zal ingaan op de hoofdlijnen én de samenhang van de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet, maar zal ook eventuele tegenstrijdigheden laten zien en de eventuele oorzaken daarvan.

De officiële uitnodiging volgt in september. Houdt u de datum alvast vrij in uw agenda?

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2018 nr 5

 

                           

NIEUWSBRIEF februari 2018 nummer 5

De SMA- Noordenveld wil zijn achterban zo goed mogelijk informeren. Daarom maken wij regelmatig een nieuwsbrief met daarin onder andere een kort verslag van de laatste vergadering van de SMA.

 

lees meer.....

Thema avonden SMA

 

                           

De SMA vindt contact met de achterban belangrijk, dit kan o.a. door een thema-avond. De SMA staat open voor suggesties voor een thema vanuit de achterban. Heeft u ideeën, schroom niet en geef ze door.

Het kan ook zijn dat er behoefte is om als achterban van één van de portefeuilles, WMO, Jeugd en Participatiewet met elkaar van gedachten te wisselen. Wij staan ook op dit punt open voor suggesties.

 

Jaarverslag 2017 en Jaarwerkplan 2018

 

                        

Jaarverslag 2017 en Jaarwerkplan 2018

De SMA heeft een jaarverslag opgemaakt over het jaar 2017 Dit verslag kunt u hieronder lezen. 

lees meer .....

Daarnaast heeft SMA een jaarwerkplan opgesteld voor 2018. Dit werkplan kunt u hieronder lezen. 

lees meer.....