Advies Lokale Inclusie agenda 2019

De gemeente heeft SMA Noordenveld gevraagd een advies uit te brengen over de Lokale Inclusie Agenda 2019-2022.

HIeronder treft u het advies  zoals SMA heeft uitgebracht.

Advies Lokale Inclusie agenda.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ongevraagd advies Mantelzorgwaardering

SMA Noordenveld heeft naar aanleiding van signalen vanuit de Mantelzorgers gemeend een ongevraagd advies in te dienen bij de gemeente met betrekking tot de mantelzorgwaardering. Het blijkt namelijk dat als een cliënt overgeheveld wordt vanuit de WMO naar de Wlz de mantelzorgwaardering voor zijn of haar mantelzorger(s) per direct komt te vervallen. In de praktijk is het echter vaak zo dat er een periode zit tussen de Wlz indicatie en werkelijke plaatsing in een Wlz instelling. In deze tussentijd komt de genoemde waardering al te vervallen. Dit heeft te maken met het feit dat client ook tot die tijd niet meer onder de WMO gelden valt en vandaaruit ook geen waardering uit de WMO getrokken kan worden. SMA heeft gemeend om op grond van redelijkheid en billijkheid de genoemde waardering tot daadwerkelijke opname te continueren uit aanvullende middelen.

Hieronder treft u zowel de aanvraag aan als het uitgebrachte advies. 

lees hier het advies.....

 

 

 

 

 

 

 

  

Advies Aanpassing Verordening WMO en Jeugdwet 2019

De gemeente heeft SMA Noordenveld gevraagd een advies uit te brengen over de Aanpassingen Verordening WMO en Jeugd 2019.
Het betreft een aantal technische aanpassingen vanwege de invoering van het abonnementstarief en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

SMA heeft besloten een positief advies af te geven met dien verstande dat de wijzigingen zo breed mogelijk worden kenbaar gemaakt.

Hieronder treft u zowel de aanvraag aan als het uitgebrachte advies.

 

lees hier de adviesaanvraag

lees hier het advies

 

 

 

 

 

 

 

  

Advies Onafhankelijke cliëntondersteuning

De gemeente Noordenveld heeft op initiatiefvoorstel van LGN een adviesaanvraag opgesteld voor SMA Noordenveld. De aanvraag heeft betrekking op onafhankelijke clientondersteuning en draagt de titel: 'Goede ondersteuning bij de zorgvraag is het halve werk'.

De SMA heeft daarop haar achterban geraadpleegd en heeft - mede door die input - een advies opgesteld.
Hieronder leest u het advies zoals de SMA eind oktober heeft uitgebracht aan de gemeente.

lees hier het advies.....

 

 

 

 

  

Advies wijziging geïntegreerde verordening WMO en Jeugdhulp

De gemeente Noordenveld heeft de SMA advies gevraagd over de wijzigingen in de geïntegreerde verordening WMO en Jeugdhulp. Dit advies heeft de SMA conform het verzoek van de gemeente begin maart uitgebracht. Daaraan vooraf hebben we de meest betrokken organisaties van onze achterban het concept advies gestuurd om hen in de gelegenheid te stellen erop te reageren. Door verschillende organisaties is hier gebruik van gemaakt.

Het uitgebrachte advies leest u hieronder.

advies.....