Advies Concept Nota preventieve gezondheidszorg 2019-2022

De gemeente heeft SMA Noordenveld gevraagd een advies uit te brengen over de concept nota preventieve gezondheidszorg 2019-2022.
Afgesproken is om voor 23 november tot een advies te komen. 

Hieronder leest u de concept nota.

Nota.....

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Advies Nieuwe Verordening Jeugdwet en WMO

De gemeente heeft SMA Noordenveld gevraagd een advies uit te brengen over de nieuwe Verordening Jeugdwet en WMO.
Het betreft een aantal technische aanpassingen vanwege de hoogte van het abonnementstarief en het voldoen aan een Toetsingskader.
Aangezien het alleen technische aanpassingen betreft en geen aanpassing op beleid volstaat SMA met de mededeling zich te kunnen vinden in de genoemde wijzigingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Advies Lokale Inclusie agenda 2019

De gemeente heeft SMA Noordenveld gevraagd een advies uit te brengen over de Lokale Inclusie Agenda 2019-2022.

HIeronder treft u het advies  zoals SMA heeft uitgebracht.

Advies Lokale Inclusie agenda.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ongevraagd advies Mantelzorgwaardering

SMA Noordenveld heeft naar aanleiding van signalen vanuit de Mantelzorgers gemeend een ongevraagd advies in te dienen bij de gemeente met betrekking tot de mantelzorgwaardering. Het blijkt namelijk dat als een cliënt overgeheveld wordt vanuit de WMO naar de Wlz de mantelzorgwaardering voor zijn of haar mantelzorger(s) per direct komt te vervallen. In de praktijk is het echter vaak zo dat er een periode zit tussen de Wlz indicatie en werkelijke plaatsing in een Wlz instelling. In deze tussentijd komt de genoemde waardering al te vervallen. Dit heeft te maken met het feit dat client ook tot die tijd niet meer onder de WMO gelden valt en vandaaruit ook geen waardering uit de WMO getrokken kan worden. SMA heeft gemeend om op grond van redelijkheid en billijkheid de genoemde waardering tot daadwerkelijke opname te continueren uit aanvullende middelen.

Hieronder treft u zowel de aanvraag aan als het uitgebrachte advies. 

lees hier het advies.....

 

 

 

 

 

 

 

  

Advies Aanpassing Verordening WMO en Jeugdwet 2019

De gemeente heeft SMA Noordenveld gevraagd een advies uit te brengen over de Aanpassingen Verordening WMO en Jeugd 2019.
Het betreft een aantal technische aanpassingen vanwege de invoering van het abonnementstarief en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

SMA heeft besloten een positief advies af te geven met dien verstande dat de wijzigingen zo breed mogelijk worden kenbaar gemaakt.

Hieronder treft u zowel de aanvraag aan als het uitgebrachte advies.

 

lees hier de adviesaanvraag

lees hier het advies