Adviesaanvraag november 2016

 

In november 2016 heeft SMA Noordenveld ongevraagd advies uitgebracht aan de gemeente Noordenveld inzake de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Novatec), de Participatiewet en het voortbestaan ISD Noorderkwartier na de op handen zijnde samenvoeging van de gemeenten Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn.               

 

lees hier het uitgebracht advies...

 

  

Adviesaanvraag oktober 2016

 

In oktober 2016 heeft SMA Noordenveld 2 x advies uitgebracht.                 

 

Het betreft één ongevraagd advies inzake het Openbaar Vervoer, waarin de SMA aandacht vraagt voor de toegankelijkheid van Openbaar Vervoer met het oog op het onlangs geratificeerd VN verdrag voor de rechten van de mens met een beperking.

lees hier het uitgegeven advies .....

Het andere advies was op aanvraag van de gemeente Noordenveld inzake de te integreren verordening WMO en Jeugdwet 2017 voor de vijf Noord Midden Drentse Gemeenten. De SMA heeft hierin een positief advies gegeven met betrekking tot de aangegeven wijzigingen.

lees hier het uitgebracht advies ...

  

Adviesaanvraag inzake aanpassen regeling Meedoen

 

                 

Recent heeft de gemeente Noordenveld de SMA gevraagd om advies inzake het aanpassen van de nieuwe regeling 'Meedoen' in Noordenveld.
In de bijlage treft u het advies aan, zoals uitgebracht is door de SMA.
De uitgangspunten voor de nieuwe regeling moeten leiden tot een nieuwe verordening 'Meedoen' en beleidsregels 'Meedoen'.

 advies regeling Meedoen....

 

 

Advies op concept informatiebrief Keukentafelgesprek

 

SMA-Noordenveld is door de gemeente gevraagd om te reageren op een concept informatiebrief over het keukentafelgesprek.
De SMA heeft het concept ook voorgelegd aan op dit punt relevante contactpersonen voor de SMA.
De reacties zijn verwerkt in een advies naar de
gemeente.   

 lees hier het advies zoals het is ingediend bij de gemeente ...