Advies ontwerp Re-integratieverordening

 

SMA Noordenveld heeft recent een gevraagd advies aan de ISD Noordenkwartier uitgebracht inzake het ontwerp re-integratieverordening. Het uitgebrachte advies leest u hieronder.

 advies....

 

  

Adviesaanvraag conceptverordening Blijverslening

 

SMA Noordenveld heeft recent een gevraagd advies aan de gemeente uitgebracht inzake de conceptverordening 'Blijverslening'.

De Blijverslening is een aanvullende mogelijkheid op het aanvragen van woningaanpassingen via de WMO. Ouderen, mensen met een beperking of ouders van gehandicapte kinderen kunnen via de Blijverslening voordelig noodzakelijke woningaanpassingen realiseren. Zowel woningeigenaren als huurders kunnen van deze regeling gebruik maken.

Het uitgebrachte advies leest u hieronder.

advies Blijverslening.....

 

  

Adviesaanvraag Natuurlijk Samen Doen april 2017

 

In april 2017 heeft de SMA een gevraagd advies aan de gemeente uitgebracht inzake de kadernota Natuurlijk Samen Doen.

lees hier het advies Natuurlijk Samen Doen

 

  

Adviesaanvraag november 2016

 

In november 2016 heeft SMA Noordenveld ongevraagd advies uitgebracht aan de gemeente Noordenveld inzake de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Novatec), de Participatiewet en het voortbestaan ISD Noorderkwartier na de op handen zijnde samenvoeging van de gemeenten Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn.               

 

lees hier het uitgebracht advies...

 

  

Adviesaanvraag oktober 2016

 

In oktober 2016 heeft SMA Noordenveld 2 x advies uitgebracht.                 

 

Het betreft één ongevraagd advies inzake het Openbaar Vervoer, waarin de SMA aandacht vraagt voor de toegankelijkheid van Openbaar Vervoer met het oog op het onlangs geratificeerd VN verdrag voor de rechten van de mens met een beperking.

lees hier het uitgegeven advies .....

Het andere advies was op aanvraag van de gemeente Noordenveld inzake de te integreren verordening WMO en Jeugdwet 2017 voor de vijf Noord Midden Drentse Gemeenten. De SMA heeft hierin een positief advies gegeven met betrekking tot de aangegeven wijzigingen.

lees hier het uitgebracht advies ...