Advies Onafhankelijke cliëntondersteuning

De gemeente Noordenveld heeft op initiatiefvoorstel van LGN een adviesaanvraag opgesteld voor SMA Noordenveld. De aanvraag heeft betrekking op onafhankelijke clientondersteuning en draagt de titel: 'Goede ondersteuning bij de zorgvraag is het halve werk'.

De SMA heeft daarop haar achterban geraadpleegd en heeft - mede door die input - een advies opgesteld.
Hieronder leest u het advies zoals de SMA eind oktober heeft uitgebracht aan de gemeente.

lees hier het advies.....

 

 

 

 

  

Advies wijziging geïntegreerde verordening WMO en Jeugdhulp

De gemeente Noordenveld heeft de SMA advies gevraagd over de wijzigingen in de geïntegreerde verordening WMO en Jeugdhulp. Dit advies heeft de SMA conform het verzoek van de gemeente begin maart uitgebracht. Daaraan vooraf hebben we de meest betrokken organisaties van onze achterban het concept advies gestuurd om hen in de gelegenheid te stellen erop te reageren. Door verschillende organisaties is hier gebruik van gemaakt.

Het uitgebrachte advies leest u hieronder.

advies.....

 

 

  

Advies ontwerp Re-integratieverordening

 

SMA Noordenveld heeft recent een gevraagd advies aan de ISD Noordenkwartier uitgebracht inzake het ontwerp re-integratieverordening. Het uitgebrachte advies leest u hieronder.

 advies....

 

  

Adviesaanvraag conceptverordening Blijverslening

 

SMA Noordenveld heeft recent een gevraagd advies aan de gemeente uitgebracht inzake de conceptverordening 'Blijverslening'.

De Blijverslening is een aanvullende mogelijkheid op het aanvragen van woningaanpassingen via de WMO. Ouderen, mensen met een beperking of ouders van gehandicapte kinderen kunnen via de Blijverslening voordelig noodzakelijke woningaanpassingen realiseren. Zowel woningeigenaren als huurders kunnen van deze regeling gebruik maken.

Het uitgebrachte advies leest u hieronder.

advies Blijverslening.....

 

  

Adviesaanvraag Natuurlijk Samen Doen april 2017

 

In april 2017 heeft de SMA een gevraagd advies aan de gemeente uitgebracht inzake de kadernota Natuurlijk Samen Doen.

lees hier het advies Natuurlijk Samen Doen