Adviesaanvraag oktober 2016

 

In oktober 2016 heeft SMA Noordenveld 2 x advies uitgebracht.                 

 

Het betreft één ongevraagd advies inzake het Openbaar Vervoer, waarin de SMA aandacht vraagt voor de toegankelijkheid van Openbaar Vervoer met het oog op het onlangs geratificeerd VN verdrag voor de rechten van de mens met een beperking.

lees hier het uitgegeven advies .....

Het andere advies was op aanvraag van de gemeente Noordenveld inzake de te integreren verordening WMO en Jeugdwet 2017 voor de vijf Noord Midden Drentse Gemeenten. De SMA heeft hierin een positief advies gegeven met betrekking tot de aangegeven wijzigingen.

lees hier het uitgebracht advies ...