Ongevraagd advies Mantelzorgwaardering

SMA Noordenveld heeft naar aanleiding van signalen vanuit de Mantelzorgers gemeend een ongevraagd advies in te dienen bij de gemeente met betrekking tot de mantelzorgwaardering. Het blijkt namelijk dat als een cliënt overgeheveld wordt vanuit de WMO naar de Wlz de mantelzorgwaardering voor zijn of haar mantelzorger(s) per direct komt te vervallen. In de praktijk is het echter vaak zo dat er een periode zit tussen de Wlz indicatie en werkelijke plaatsing in een Wlz instelling. In deze tussentijd komt de genoemde waardering al te vervallen. Dit heeft te maken met het feit dat client ook tot die tijd niet meer onder de WMO gelden valt en vandaaruit ook geen waardering uit de WMO getrokken kan worden. SMA heeft gemeend om op grond van redelijkheid en billijkheid de genoemde waardering tot daadwerkelijke opname te continueren uit aanvullende middelen.

Hieronder treft u zowel de aanvraag aan als het uitgebrachte advies. 

lees hier het advies.....