Advies Aanpassing Verordening WMO en Jeugdwet 2019

De gemeente heeft SMA Noordenveld gevraagd een advies uit te brengen over de Aanpassingen Verordening WMO en Jeugd 2019.
Het betreft een aantal technische aanpassingen vanwege de invoering van het abonnementstarief en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

SMA heeft besloten een positief advies af te geven met dien verstande dat de wijzigingen zo breed mogelijk worden kenbaar gemaakt.

Hieronder treft u zowel de aanvraag aan als het uitgebrachte advies.

 

lees hier de adviesaanvraag

lees hier het advies