Advies wijziging geïntegreerde verordening WMO en Jeugdhulp

De gemeente Noordenveld heeft de SMA advies gevraagd over de wijzigingen in de geïntegreerde verordening WMO en Jeugdhulp. Dit advies heeft de SMA conform het verzoek van de gemeente begin maart uitgebracht. Daaraan vooraf hebben we de meest betrokken organisaties van onze achterban het concept advies gestuurd om hen in de gelegenheid te stellen erop te reageren. Door verschillende organisaties is hier gebruik van gemaakt.

Het uitgebrachte advies leest u hieronder.

advies.....