Advies concept verordening Verzilverlening

In maart 2021 heeft SMA Noordenveld advies uitgevraagd naar aanleiding van de adviesaanvraag concept verordening Verzilverlening.

Hieronder kunt u het advies inzien.

advies............

 

Advies Nieuwe Verordening Jeugdwet en WMO 2020

28 april 2020 heeft SMA Noordenveld advies uitgevraagd naar aanleiding van de adviesaanvraag Nieuwe Verordening WMO en Jeugd 2020.

Hieronder kunt u het advies inzien.

lees hier het advies

 

Advies preventieve gezondheidsnota 2019-2022

De gemeente heeft SMA Noordenveld gevraagd een advies uit te brengen over het concept preventieve gezondheidsnota.

HIeronder treft u het advies  zoals SMA heeft uitgebracht.

het advies.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Advies Concept Nota preventieve gezondheidszorg 2019-2022

De gemeente heeft SMA Noordenveld gevraagd een advies uit te brengen over de concept nota preventieve gezondheidszorg 2019-2022.
Afgesproken is om voor 23 november tot een advies te komen. 

Hieronder leest u de concept nota.

Nota.....

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Advies Nieuwe Verordening Jeugdwet en WMO

De gemeente heeft SMA Noordenveld gevraagd een advies uit te brengen over de nieuwe Verordening Jeugdwet en WMO.
Het betreft een aantal technische aanpassingen vanwege de hoogte van het abonnementstarief en het voldoen aan een Toetsingskader.
Aangezien het alleen technische aanpassingen betreft en geen aanpassing op beleid volstaat SMA met de mededeling zich te kunnen vinden in de genoemde wijzigingen.