Advies wijziging geïntegreerde verordening WMO en Jeugdhulp

De gemeente Noordenveld heeft de SMA advies gevraagd over de wijzigingen in de geïntegreerde verordening WMO en Jeugdhulp. Dit advies heeft de SMA conform het verzoek van de gemeente begin maart uitgebracht. Daaraan vooraf hebben we de meest betrokken organisaties van onze achterban het concept advies gestuurd om hen in de gelegenheid te stellen erop te reageren. Door verschillende organisaties is hier gebruik van gemaakt.

Het uitgebrachte advies leest u hieronder.

advies.....

 

 

  

Advies ontwerp Re-integratieverordening

 

SMA Noordenveld heeft recent een gevraagd advies aan de ISD Noordenkwartier uitgebracht inzake het ontwerp re-integratieverordening. Het uitgebrachte advies leest u hieronder.

 advies....

 

  

Adviesaanvraag conceptverordening Blijverslening

 

SMA Noordenveld heeft recent een gevraagd advies aan de gemeente uitgebracht inzake de conceptverordening 'Blijverslening'.

De Blijverslening is een aanvullende mogelijkheid op het aanvragen van woningaanpassingen via de WMO. Ouderen, mensen met een beperking of ouders van gehandicapte kinderen kunnen via de Blijverslening voordelig noodzakelijke woningaanpassingen realiseren. Zowel woningeigenaren als huurders kunnen van deze regeling gebruik maken.

Het uitgebrachte advies leest u hieronder.

advies Blijverslening.....

 

  

Adviesaanvraag Natuurlijk Samen Doen april 2017

 

In april 2017 heeft de SMA een gevraagd advies aan de gemeente uitgebracht inzake de kadernota Natuurlijk Samen Doen.

lees hier het advies Natuurlijk Samen Doen

 

  

Adviesaanvraag november 2016

 

In november 2016 heeft SMA Noordenveld ongevraagd advies uitgebracht aan de gemeente Noordenveld inzake de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Novatec), de Participatiewet en het voortbestaan ISD Noorderkwartier na de op handen zijnde samenvoeging van de gemeenten Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn.               

 

lees hier het uitgebracht advies...

 

  

  • 1
  • 2