Sociaal Domein

Sociaal Domein ...

Het Sociale domein: de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdwet, de Participatiewet

Deze wetten vormen gezamenlijk het sociale domein voor de gemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de beleidsvorming en uitvoering binnen het sociale domein.

lees meer ...