Wie

Wie zijn wij ...

Het SMA-Noordenveld is een formeel en wettelijk adviesorgaan van het gemeentebestuur over alles wat te maken heeft met de WMO, Wet Jeugdhulpverlening, WWB, Participatiewet en aanverwante wetten die participatie in de samenleving beogen.

lees meer ...