Wie

Wie zijn wij ...

Het SMA-Noordenveld is een formeel en wettelijk adviesorgaan van het gemeentebestuur over alles wat te maken heeft met de WMO, Wet Jeugdhulpverlening, WWB, Participatiewet en aanverwante wetten die participatie in de samenleving beogen.

lees meer ...

Hoe

Hoe werken wij ...

Wij brengen gevraagd en ongevraagd adviezen uit over ontwikkelingen binnen Het Sociaal Domein aan de Gemeente Noordenveld.
De adviezen worden opgesteld door de leden van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad Noordenveld (SMA Noordenveld).

lees meer ...

Sociaal Domein

Sociaal Domein ...

Het Sociale domein: de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdwet, de Participatiewet

Deze wetten vormen gezamenlijk het sociale domein voor de gemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de beleidsvorming en uitvoering binnen het sociale domein.

lees meer ...